Algemene voorwaarden

Weekmenus.be is een product van Ashlar Marketing bvba

Contactgegevens:
Hulst 28
3211 Lubbeek
016 43 46 13
info@weekmenus.be
BTW BE0666.537.577
KBO 0666.537.577

Door het plaatsen van een bestelling verklaar je kennis te nemen van deze algemene voorwaarden en ermee akkoord te gaan.

Algemeen

Als klant bij Weekmenus.be kies je voor een maand- of jaarabonnement. Je hebt steeds de mogelijkheid je abonnement kosteloos te wijzigen of stop te zetten.
De prijzen van de verschillende abonnementsformules en pakketten staan op de website vermeld. We sturen jouw product via e-mail volgens de door jou ingebrachte gegevens op weekmenus.be.

Prijzen

De prijzen van de verschillende weekmenus en abonnementen staan op de website vermeld. In de prijs zijn alle kosten inbegrepen.
Kortingen en promoties zijn niet cumuleerbaar en kunnen slechts éénmaal per huishouden en e-mailadres gebruikt worden. Weekmenus.be houdt zich het recht voor om het aanbod van de verschillende producten uit te breiden of aan te passen in prijs en inhoud.

Abonnement opzeggen

Je kan altijd je abonnement annuleren. Hierbij dien je rekening te houden met de opzegtermijn van maximaal 3 dagen. Je blijft nog lid tot het einde van de periode (maand/kwartaal/jaar, afhankelijk van je bestelling) waarin je het abonnement hebt opgezegd.

Opzegtermijn

Je kan steeds je abonnement opzeggen, op voorwaarde dat je een opzegtermijn van 3 dagen respecteert.

Garantie en aansprakelijkheid

Het is steeds mogelijk dat de wekelijks e-mail niet aankomt en/of gebreken vertoond om technische redenen of overmacht. Indien de mail niet aankomt op de reguliere verzendingdag kan u contact nemen via info@weekmenus.be en wij bezorgen onmiddellijk het desbetreffende product.

Betaling

De betaling gebeurt via kredietkaart, bankkaart (bancontact of Maestro), SEPA, Apple Pay, KBC/CBC Payments, Belfius Direct Net, ING Home’Pay, IDEAL of PayPal. Indien de betaling niet automatisch werd geïnd en er binnen de aangegeven termijn niet betaald werd, wordt er een betalingsherinnering uitgestuurd per e-mail. Indien vervolgens niet integraal betaald wordt binnen de aangegeven termijn, zal Ashlar Marketing bvba gerechtelijke stappen ondernemen en wordt je dossier doorgestuurd naar onze advocaat. Hiervoor rekenen we € 5,00 aanmaningskosten. Indien je in gebreke blijft de factuur op haar vervaldag te betalen, zijn er vanaf de eerste aanmaning verwijlinteresten ten belope van 8,00 % per jaar verschuldigd. Daarenboven zal er ten titel van schadevergoeding 10 % op het factuurbedrag, met een minimum van € 25,00 per factuur en een maximum van € 125,00 per factuur, aangerekend worden, dit bovenop de hoofdsom, verwijlinteresten, innings-, aanmanings- en vervolgingskosten. Deze schadevergoeding is verschuldigd ten einde Ashlar Marketing bvba te vergoeden voor al zijn buitengerechtelijke onkosten en administratiekosten. Wanneer Ashlar Marketing bvba ter invordering van de facturen, of naar aanleiding van welk gerezen geschil ook, een beroep dient te doen op een advocaat wordt overeengekomen dat de ereloon en onkosten van deze advocaat zullen gedragen worden door de in het ongelijk gestelde partij. Bij niet betaling worden bestelde abonnementen vanzelfsprekend meteen stopgezet.

Bescherming van persoonsgegevens

De gegevens verzameld in het kader van deze service zullen alleen gebruikt worden om de service correct uit te voeren en zoals bepaald in het privacybeleid. Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen via info@weekmenus.be.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Ashlar Marketing bvba.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Weekmenus.be levert de nodige inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Weekmenus.be de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Weekmenus.be kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je ons contacteren via info@weekmenus.be. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Weekmenus.be geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Weekmenus.be kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Weekmenus.be verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Algemene voorzieningen

Weekmenus.be behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, mits het respecteren van een termijn van één maand. Het Belgische recht is van toepassing. Eventuele geschillen of betwistingen vallen onder de uitsluitende jurisdictie van de rechtbanken van het arrondissement Leuven.